+421 948 443 614 info@adondesign.sk

Podmienky používania stránky

  • Pred použitím internetovej stránky www.adondesign.sk si prečítajte nasledovné podmienky jej používania. Upozorňujeme, že spoločnosť Adrián Ondoš – AdonDesign, Komenského 25, 08501 Bardejov, IČO: 40 294 935, DIČ: 1047984124, si vyhradzuje právo na všetky aktualizácie tejto internetovej stránky a podmienok jej používania, preto je vo vlastnom záujme používateľa oboznamovať sa s aktuálnymi informáciami a doplneniami. Používaním tejto internetovej stránky sa zaväzujete dodržiavať vždy aktuálne podmienky používania internetovej stránky. V prípade, ak by akákoľvek zmena v podmienkach bola pre používateľa neprijateľná, ukončite používanie internetovej stránky.
  • Vitajte na internetovej stránke spoločnosti Adrián Ondoš – AdonDesign. Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť používateľom informácie o službách, ktoré naša spoločnosť prevádzkuje, ako aj poskytnúť prístup k informáciám o našej spoločnosti. Pre potreby bezpečnosti používateľov internetovej stránky www.adondesign.sk, sú definované tieto Podmienky používania.

Vyhlásenie o autorských právach:

  • Všetky informácie, materiály, ich organizácia a dizajn, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke www.adondesign.sk, podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Informácie uverejnené na internetovej stránke sú použiteľné výhradne pre nekomerčné účely. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo iným spôsobom obchodne, či marketingovo využívať informácie, materiály, prípadne ich časti získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach. Ak používateľ stránky šíri údaje v tlačenej forme, hoci aj pre osobné, nekomerčné účely, je nevyhnutné, aby predmetný materiál obsahoval upozornenie o autorských právach spoločnosti. Obchodná spoločnosť Adrián Ondoš – AdonDesign, vystupujúca ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje právo rozhodovať o využívaní a šírení všetkých údajov uverejnených na internetovej stránke spoločnosti.
  • Za odkazy použité na internetovej stránke nenesie spoločnosť Adrián Ondoš – AdonDesign žiadnu zodpovednosť. Ak prostredníctvom odkazu používateľ otvorí inú prepojenú internetovú stránku, ktorá bude vyžadovať jeho osobné údaje, zodpovednosť za všetky poskytnuté údaje nesie používateľ, podľa podmienok danej internetovej stránky.
  • Uverejnené materiály na internetovej stránke spoločnosti sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu. Naša spoločnosť vykonáva pravidelné zmeny v rámci poskytnutia čo najaktuálnejších produktov. Spoločnosť Adrián Ondoš – AdonDesign nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by vznikla používateľovi v súvislosti s uvedenými zmenami.
  • Všetky použité aplikácie sú v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
  • Spoločnosť Adrián Ondoš – AdonDesign si vyhradzuje právo na vykonanie zmien tejto internetovej stránky.
%d blogerom sa páči toto: